Informatie, grote karavaan, sociëteit, foto's en veel meer…

Cornelis Douwes

Cornelis Douwes, het magazine van de VOZT

Als lid van de VOZT ontvangt u 4 keer per jaar het magazine Cornelis Douwes. Bent u niet bekend met het magazine dan kunt u hieronder de inhoudsopgave van enkele recente uitgaven van de Cornelis Douwes downloaden als PDF.

Wilt u lid worden van de vereniging of een abonnement afsluiten op de Cornelis Douwes, vul dan dit formulier in of neem contact op met de ledenadministrateur. De diverse tarieven kunt u hier vinden.

E-Ship 1 – Flettner Rotor – een mislukte innovatie?

E ship en Gruno 5 van Bijma BV

Een tentoonstelling in het Techniekmuseum te Berlijn over een vreemdsoortige wijze van voortstuwing was voor onze redacteur Freerk Eggens aanleiding om de geschiedenis van dit wel zeer bijzondere ontwerp en de huidige ontwikkelingen op dit gebied aan een onderzoek te onderwerpen.

Geschiedenis

Het was op de zevende november van 1924 toen men voor het eerst in Kiel het rotorschip de ‘Buckau’ zag varen. (meer…)

Offshore Windenergie

Goede toekomst of dure (politieke) hobby

Nederland is als lid van de Europese Unie verplicht in 2020 20% van de elektriciteitsbehoefte uit duurzame bronnen op te wekken. Windenergie speelt hierbij een belangrijke rol. Windenergie is duurzame energie: schoon en onuitputtelijk. Op land is het bovendien de goedkoopste vorm van duurzame energie. Door de grote maatschappelijke tegenstand (horizon- en landschapvervuiling en lawaaioverlast) week de regering uit naar zee: offshore. Goed nieuws voor de maritieme sector, want er zijn vele miljarden mee gemoeid en beschikbaar. Installatie op zee vereist naast research en installatie ook aanvoer van zwaar materieel. De politiek heeft offshore windenergie zo enthousiast omarmd, dat het gevaar bestaat – net als bij de Betuwelijn en Hogesnelheidslijn – dat offshore windenergie ook een groot financieel debacle wordt. Hieronder een overzicht van de stand van zaken op dit moment en de toekomstplannen, maar ook berichten van kritiek.

(meer…)