Vereniging Oud-leerlingen Zeevaartschool Terschelling

Inloggen

Fotogalerij

In deze galerij worden foto’s geplaatst die relevant zijn voor de bezoekers van onze website. Foto’s van de activiteiten van de VOZT of rond het MIWB, het leven aan boord of bijzondere waarnemingen onderweg. U wordt van harte uitgenodigd foto’s aan te leveren mits deze maatschappelijk/ethisch verantwoord en voor alle leeftijden geschikt zijn. Uitgangspunt is dat zoveel mogelijk foto’s worden gedeeld.

Omtrent de plaatsing beslist de website-redactie;daarover is geen correspondentie mogelijk.

  • VOZT »
  • Sociëteit Harlingen 4 maart 2020