Vereniging Oud-leerlingen Zeevaartschool Terschelling

Inloggen

Nieuws & Activiteiten

Nieuws

Soos Harderwijk op 10 november a.s.

De eerstvolgende sociëteit-bijeenkomst wordt gehouden op 10 november 2021 op het vertrouwde adres in Harderwijk; hotel-restaurant Baars. Aanvang 11.00 uur. Denk aan de QR-code / vaccinatiebewijs!!! Opgave per email bij Gerard Slotboom: wbsocieteit@gmail.com . Ook de nieuwjaarsbijeenkomst kunt u alvast in de agenda zetten. Die is gepland op 12 januari 2022. Vanzelfsprekend ijs, weder en…

lees meer

Opstart activiteiten Sociëteitscommissie

Vanwege de corona-pandemie heeft het verenigingsleven lange tijd stilgelegen. Ook de leden van onze vereniging hebben dat gemerkt. Geen soos-bijeenkomsten, geen ALV en geen reunie. Het bestuur en de CD-redactie konden slechts een enkele keer fysiek vergaderen en dan ook nog incompleet. Gelukkig keert het tij. De ‘soos-commissie’ gaat weer een programma opstellen. De eerste…

lees meer

Reunie 60 jaar VOZT

De Corona pandemie houdt ons voorlopig nog wel even in de greep. De viering van het 60-jarig jubileum kan daardoor dit voorjaar niet doorgaan. Zodra de overheid het organiseren van evenementen toestaat wordt het feest weer op de agenda gezet. Met medewerking van Hessel & Tess en Paal 8. Zij hebben dit inmiddels toegezegd.

lees meer

Kerstgroet

lees meer

Nieuwe penningmeester

Margreet Feenstra-Hoogstra is vanaf oktober penningmeester van onze vereniging en het Kapitein Bosfonds. Zij heeft de portefeuille overgenomen van Stephen Cross die deze functie nog steeds op interim-basis vervulde. Margreet, geboren en getogen op Terschelling, is van de WBS-lichting 1982-1986. In het decembernummer van de CD zal ze zich nader voorstellen.

lees meer

Nieuws van de VOZT-SHOP

In onze VOZT-shop is een nieuw artikel opgenomen. Een glas-in-lood RAAMHANGER van ongeveer dezelfde afmetingen als de houten versie: 17 x 20 cm. aan een kettinkje. Aan het raam, bij invallend zonlicht, ziet het er prachtig uit. Voor bestellingen zie de SHOP-pagina op deze website.

lees meer
1 2 3 5

Activiteiten