Vereniging Oud-leerlingen Zeevaartschool Terschelling

Inloggen

Nieuws & Activiteiten

Nieuws

Willem Barentsz staat fier op zijn sokkel!

Het borstbeeld van Willem Barentsz stond sinds jaar en dag op een muur in de schoolhal. Na de verbouwing was daar geen plaats meer. Dank zij een bijdrage van onze vereniging was het mogelijk een sokkel met inscriptieplaat aan te schaffen. Willem Barentsz heeft nu weer een prominente plaats in de school gekregen.

lees meer

Soos Harderwijk op 10 november j.l.

De sociëteit-bijeenkomst van 10 november j.l. in Harderwijk is niet doorgegaan. Er waren te weinig aanmeldingen a.g.v. het toenemende aantal Corona besmettingen. De nieuwjaarsbijeenkomst is gepland op 12 januari 2022. Vanzelfsprekend ijs, weder en Corona dienende. Kan dat evenement wel doorgang vinden?????? Nader bericht hieromtrent volgt t.z.t.

lees meer

Opstart activiteiten Sociëteitscommissie

Vanwege de corona-pandemie heeft het verenigingsleven lange tijd stilgelegen. Ook de leden van onze vereniging hebben dat gemerkt. Geen soos-bijeenkomsten, geen ALV en geen reunie. Het bestuur en de CD-redactie konden slechts een enkele keer fysiek vergaderen en dan ook nog incompleet. Gelukkig keert het tij. De ‘soos-commissie’ gaat weer een programma opstellen. De eerste…

lees meer

Reunie 60 jaar VOZT

De Corona pandemie houdt ons voorlopig nog wel even in de greep. De viering van het 60-jarig jubileum kan daardoor dit voorjaar niet doorgaan. Zodra de overheid het organiseren van evenementen toestaat wordt het feest weer op de agenda gezet. Met medewerking van Hessel & Tess en Paal 8. Zij hebben dit inmiddels toegezegd.

lees meer

Kerstgroet

lees meer

Nieuwe penningmeester

Margreet Feenstra-Hoogstra is vanaf oktober penningmeester van onze vereniging en het Kapitein Bosfonds. Zij heeft de portefeuille overgenomen van Stephen Cross die deze functie nog steeds op interim-basis vervulde. Margreet, geboren en getogen op Terschelling, is van de WBS-lichting 1982-1986. In het decembernummer van de CD zal ze zich nader voorstellen.

lees meer
1 2 3 4 6

Activiteiten