Vereniging Oud-leerlingen Zeevaartschool Terschelling

Inloggen

Nieuws

Nieuws

Dagprogramma ALV 2024

Een positief bericht: we varen op 20 april a.s. toch met de HOLLAND naar de Algemene Ledenvergadering. Het dagprogramma met de vertrek- en aankomsttijden vindt u in de bijlage. Het aanmeldingsformulier op pagina ‘activiteiten’ is aangepast op de nieuwe situatie. Aanmelding voor 15 april s.v.p. De mensen die zich reeds hebben aangemeld hoeven dat niet…

lees meer

Nieuwjaarsbijeenkomst 10 januari 2024

Op de koude winterdag van 10 januari jongstleden vond de VOZT nieuwjaarsbijeenkomst plaats in Hotel Baars te Harderwijk. Van de 38 aanmeldingen kwamen er 30 deelnemers naar Harderwijk wat eigenlijk best wel teleurstellend was in vergelijking met voorgaande jaren. Na het openingswoord van Willem van der Meulen werd het glas geheven op het nieuwe jaar…

lees meer

Algemene Ledenvergadering 2024

Zoals reeds gemeld op deze site en in de CD (decembernummer) is de ALV gepland op zaterdag 20 april 2024. Middels het formulier op pagina activiteiten kunt u zich aanmelden als deelnemer. Als gevolg van het wegvallen van de Holland wordt er nog even gepuzzeld over het programma. Informatie daarover wordt via dit web verzorgd.

lees meer

Nieuwjaarsbijeenkomst 10 januari 2024

Op woensdag 10 januari 2024 bent u weer van harte welkom op de nieuwjaarsbijeenkomst. Middels het aanmeldingsformulier op pagina activiteiten kunt u zich daarvoor aanmelden. In de bijlage van dit bericht en in de CD 236 vindt u de uitnodiging. Bijgevoegd is ook de parkeerinformatie bij hotel Baars in Harderwijk. uitnodiging nieuwjaarsbijeenkomst 2024 Parkeren Harderwijk…

lees meer

Algemene Ledenvergadering 20 april 2024

De ALV 2024 wordt gehouden op zaterdag 20 april, zoals gebruikelijk in het MIWB. Het dagprogramma wordt vastgesteld in de bestuursvergadering van 9 december evenals de vergaderagenda. De laatste jaren werd de Holland ingezet voor de overtocht. Helaas is dat niet meer mogelijk. De Stichting Zeesleepboot Holland heeft de vlag gestreken; het bestuur van de…

lees meer

Soos Harderwijk geannuleerd

Geachte collega’s, Zeer tot mijn spijt moet ik u mededelen dat ik de soosbijeenkomst in Harderwijk op 16 november heb moeten annuleren. Dit vanwege te weinig aanmeldingen. Noteert wel alvast de datum voor de nieuwjaarsbijeenkomst nl. woensdag 10 januari 2024. Meer nieuws hierover in de eerstvolgende CD en op de website. Groet, Willem van der…

lees meer
1 2 3 9