Vereniging Oud-leerlingen Zeevaartschool Terschelling

Inloggen

Nieuws

Nieuws

Algemene Ledenvergadering

Op 22 april a.s. vindt de Algemene Ledenvergadering plaats, zoals gebruikelijk in het MIWB. De Holland is weer beschikbaar voor ons. Hoewel het tij niet erg gunstig is maken we toch weer graag gebruik van dit prachtig schip. Voor de overtocht incl. maaltijd bedraagt de eigen bijdrage € 25,- p/p. Programma ALV Aanmelden middels het…

lees meer

Sociëteitsbijeenkomst Harderwijk

Donderdag 16 maart a.s. zijn alle leden weer van harte welkom bij de ‘soos’ in Harderwijk. Aanvang 11.00 uur op het vertrouwde adres Hotel Baars. Aanmelden middels het formulier op de pagina activiteiten . Uitnodiging soos 16 maart 2023 Harderwijk

lees meer

WB Sociëteitsbijeenkomst Harlingen

Donderdag 9 maart a.s. zijn alle leden weer van harte welkom in HOTEL CENTRAAL in Harlingen. Aanvang 11.00 uur. U kunt zich aanmelden middels het aanmeldingsformulier op de pagina ACTIVITEITEN Zie ook de bijgevoegde uitnodiging van de Sociëteitscommissie. Uitnodiging Harlingen.-2023

lees meer

Symposium North Sea Wrecks

Het Maritiem Instituut Willem Barentsz heeft samen met acht instellingen uit vijf landen samengewerkt om meer kennis te verzamelen over wrakken in de Noordzee. Moeten we ons zorgen maken over oorlogsresten in de Noordzee en andere oceanen? In het North Sea Wrecks project is 4,5 jaar onderzoek gedaan naar scheepswrakken rond Terschelling. De resultaten worden…

lees meer

Soos-dagen Harlingen en Harderwijk komen er aan!!!!

Bezoek deze sociëteitsbijeenkomsten; Harlingen op 9 maart en Harderwijk op 16 maart a.s. Op onze website vindt u binnenkort meer informatie m.b.t. deze bijeenkomsten en aanwijzingen voor aanmelding als deelnemer.

lees meer

Algemene Ledenvergadering 2023

Zaterdag 22 april 2023 kunt u alvast reserveren. Op die dag is in overleg met de school en de Holland de ledenvergadering gepland. Inderdaad, voor de overtocht is ook nu weer de Holland beschikbaar. Via deze website, facebook en natuurlijk de CD wordt u nader geïnformeerd m.b.t. de vergaderagenda, vertrektijd van de Holland en de…

lees meer
1 2 3 4 7