Vereniging Oud-leerlingen Zeevaartschool Terschelling

Inloggen

Nieuws

Nieuws

Zeer geslaagde reünie

De reünie van het afgelopen weekend was een zeer geslaagd feest voor jong en oud. De oudste reünist, Willem Nossent begon zijn opleiding in 1952 (!!!). Opvallend en zeer verheugend was de hoge opkomst van de jongere leden; 65 reünisten begonnen hun opleiding in 2012 of later. Geweldig, de VOZT leeft, heeft toekomst. De ontvangst…

lees meer

Definitieve deelnemerslijst reünie

Na verwerking van de laatste correcties kun je nu op pagina leden/informatie reünie de definitieve lijst met deelnemers inzien. Wellicht ten overvloede: aanmelding is niet meer mogelijk. Ook zijn de laatste wijzigingen aangebracht in de informatiebrief waarin het gehele programma inclusief buffetindeling.

lees meer

Definitief programma reünie

Op pagina ‘leden>informatie reünie’ kunt u nu het volledige programma downloaden. Met informatie omtrent parkeerservice en daarnaast een lijst met alle deelnemers, geselecteerd op studiejaar. Het wordt een geweldig feest,

lees meer

338 leden op de reünie!!!

Voor onze reünie op 19 november a.s. hebben zich 338 leden, deels met hun partner, aangemeld. In totaal 500 deelnemers bezoeken de bijeenkomst op het MIWB en het feest in Schylge. Fantastisch !!!!! Op de pagina leden>informatie reünie een actueel overzicht van alle inschrijvers ingedeeld naar jaar aanvang studie.

lees meer

Algemene Leden Vergadering zeer geanimeerd.

De ALV van 9 april j.l. was druk bezocht. Vanwege de agenda of was het het reisje met de HOLLAND? Hoe dan ook de opkomst van 100 leden was boven verwachting en de sfeer was uitstekend. Ook de ontvangst op de vernieuwde school met een lunch, een rondleiding en drankje was heel goed verzorgd.

lees meer

Met de HOLLAND naar de jaarvergadering!!

Op zaterdag 9 april a.s. kunnen we weer naar Terschelling voor de Algemene Ledenvergadering. Onder voorbehoud dat CORONA ons gunstig gestemd blijft. Voor de volledige uitnodiging en vertrektijden van de HOLLAND open onderstaand bestand. Voor de vergaderagenda zie de pagina leden, algemene ledenvergadering. ALV 2022 (002)

lees meer
1 2 3 4 5 7