Algemene Ledenvergadering 2023

Zaterdag 22 april 2023 kunt u alvast reserveren. Op die dag is in overleg met de school en de Holland de ledenvergadering gepland. Inderdaad, voor de overtocht is ook nu weer de Holland beschikbaar. Via deze website, facebook en natuurlijk de CD wordt u nader geïnformeerd m.b.t. de vergaderagenda, vertrektijd van de Holland en de aanmelding voor de overtocht.