Functieoverdracht Eric Boer Leffef

Eric Boer Leffef heeft tijdens de bijeenkomst van de Willem Barentsz Sociëteit te Harlingen op 9 maart 2016 zijn functie als commissielid overgedragen aan Gerard W. Slotboom. Tijdens de bijeenkomst werd hij toegesproken door medeorganisator Gerd Beunk, die hem bedankte voor zijn jarenlange intensieve inspanningen om de Sociëteit op koers te houden. Eric trad in januari 2006 officieel toe tot de organisatie van de Sociëteit en werd gelijk “voor de leeuwen geworpen” bij de organisatie van de Nieuwjaarsbijeenkomst in Harderwijk aangezien Wim Nossent een reis van enige maanden maakte met het m.s. “Ever Charming”. In 2009 gaf laatstgenoemde definitief het stokje over en werd Eric als opvolger van Nossent tevens bestuurslid van de VOZT.

Gerard Slotboom volgde op Terschelling de cursus BM in de jaren 1968-1971. Hij behaalde het diploma A in 1975 en B2 in 1976. Hij trad in dienst van Shell Tankers en vervolgens aan de wal bij Friesland Campina als operator blikfabriek. In 2013 volgde daar zijn pensionering.