Highlights ALV/supersoos 13 april

De algemene ledenvergadering houden in de school en combineren met een interessante lezing met supersoos. De vergadering werd zelfs verplaatst naar de vrijdag. Het heeft helaas niet geresulteerd in een grotere belangstelling van de studenten. En ook niet van de Eilander leden van de vereniging. Toch werden ook positieve signalen opgevangen. De lunch werd gezamenlijk gebruikt met de studenten, een leuke ervaring voor de senioren. En een aantal eerstejaars assisteerden enthousiast bij de organisatie van de soos.
Een paar punten uit de vergadering:
* bestuursverkiezing >> aftredend volgens rooster: Stephen Cross, Menzo van Heusden en Gijs Koerts. Stephen Cross en Gijs Koerts herkiesbaar en herbenoemd; Menzo van Heusden niet herkiesbaar wegens het niet kunnen combineren met zijn werkzaamheden. De vacature is niet meer ingevuld.
* contributie >> wordt m.i.v. 2019 verhoogd van € 30,- naar € 35,- p/j. Dit i.v.m. afgenomen inkomsten uit advertenties van de Cornelis Douwes en jaarlijks stijgende portokosten.
* deal met Stichting Holland >> de VOZT kan ieder jaar een dag beschikken over de Holland in ruil voor een advertentie in de CD.
Na de vergadering verzorgde Stephen Cross een zeer interessante lezing over maritieme simulatoren gevolgd door een bezoek aan de door de school zelf ontwikkelde machinekamer simulator. Een leerzaam uurtje.
Daarna volgde een zeer geanimeerde soos-bijeenkomst.