INDEX ARCHIEF CORNELIS DOUWES

Middels een schenking is de bibliotheek van het Koninklijk College Zeemanshoop ( KCZ ) te Amsterdam in het bezit gekomen van de ingebonden uitgave in 12 delen van Cornelis Douwes nummers 001 t/m 188 ( uitgegeven in de periode 1961 – 2011, zijnde 50 jaar VOZT ) en een daarbij behorende index.                                                                                                                                Vanzelfsprekend ontvangt het KCZ ook alle nieuwe nummers zodat deze collectie up-to-date kan worden gehouden.                        Ook de bibliotheek van het Maritiem Instituut Willem Barentsz te Terschelling beschikt over alle nummers van Cornelis Douwes inclusief de index.

De ca. 100 pagina’s omvattende index betreffende onderwerpen en personen ( o.a. oud-leerlingen ) waaraan in de genoemde periode in het periodiek aandacht werd besteed stelt belangstellenden in staat snel relevante gegevens terug te vinden. Op deze website, in de rubriek MAGAZINE, vindt u de inhoudsopgave van de index en de adressen van de bovengenoemde bibliotheken.

Leden van de VOZT kunnen inloggen en inzage verkrijgen in de volledige index.