Vereniging Oud-leerlingen Zeevaartschool Terschelling

Inloggen

Algemeen

Het verenigingsmagazine Cornelis Douwes

 

Het verenigingsmagazine Cornelis Douwes* is een 3-maandelijkse uitgave met een oplage van 2500. Het wordt verspreid naar de leden van de VOZT, studenten  van de Zeevaartschool, de adverteerders en diverse andere ( aan de scheepvaart gelieerde ) scholen en bedrijven. Middels Cornelis Douwes  worden de lezers niet alleen geïnformeerd over de verenigingszaken maar vooral ook over nieuwe maritieme ontwikkelingen.

 

Abonnement voor niet-leden/donateurs: € 28,00 per jaar.
Prijs losse nummers: € 7,00.
Bijkomende verzendkosten ( ook voor leden en donateurs ) voor verzending buiten Nederland:
€ 7,00 (Europa) c.q. € 13,00 (buiten Europa).

Klik hier voor het nemen van een abonnement

De redactie stelt het erg op prijs dat artikelen en/of verhalen worden aangeleverd. Van meegezonden foto’s, in groot JPEG-formaat, moet de oorsprong vermeld worden.
Alle kopij sturen naar Wim van Leunen; over de plaatsing beslist de voltallige redactie.

Er is geen dead-line . Uw bijdrage/kopij is altijd welkom!!!

 

Om u een indruk te geven van ons magazine kunt u op de pagina ‘Cornelis Douwes’ de inhoudsopgave en colofon inzien van de laatste nummers. Ook wordt uit ieder nummer een interessant artikel geplaatst.

Voor het geval u informatie zoekt uit oude nummers kunt u gebruik maken van de inhoudsopgave van de  INDEX CORNELIS DOUWES. Alle nummers van Cornelis Douwes liggen ter inzage in de bibliotheek van het Koninklijk College Zeemanshoop en in de bibliotheek van het Maritiem Instituut Willem Barentsz.

 

*) Cornelis Douwes, geboren in 1712 op Terschelling, was de zoon van een kofschipper. Waarschijnlijk vergezelde hij zijn vader regelmatig op zijn reizen in het waddengebied en kwam al op jonge leeftijd in aanraking met de praktische navigatie. Op zeer jeugdige leeftijd  was hij reeds onderwijzer in de wis- en zeevaartkunde en ontwikkelde hij een methode voor de breedte-berekening. Hij stond later aan de basis van de eerste zeevaartschool in Nederland met overheidssteun en werd een beroemde Terschellinger.