Vereniging Oud-leerlingen Zeevaartschool Terschelling

Inloggen

Cornelis Douwes Index

Van Cornelis Douwes nummers 001 -188 uitgegeven in de periode 1961 – 2011, zijnde 50 jaar VOZT en Cornelis Douwes, is een index samengesteld die +/- 100 pagina’s bevat. Het betreft onderwerpen en personen ( o.a. oud-leerlingen ) waaraan in die periode in het periodiek aandacht werd besteed.

Belangstellenden zijn hiermee in staat snel relevante informatie te vinden.

Alle nummers van ons magazine met de index liggen ter inzage in de bibliotheken van het

Koninklijk College Zeemanshoop, Muntplein 10, Amsterdam.
Openingstijden: dinsdag, woensdag en donderdag 09.00 – 13.00 uur.
U bent er welkom en de koffie staat klaar.
Om organisatorische redenen is het niet mogelijk telefonisch of via e-mail info te ontvangen.

en het

Maritiem Instituut Willem Barentsz, Terschelling.
Openingstijden bibliotheek op werkdagen 08.30 – 12.30 uur. Telefonisch contact 0562-446667 (Lysbeth Rijf)

Na inloggen kunnen leden van de VOZT de diverse bestanden inzien door op de onderstaande links te klikken.

 • Ten Geleide 1
 • Inhoudsopgave 2
 • Gepubliceerde Grote Karavaannummers3
 • Diversen algemeen4
 • Diversen Cornelis Douwes/personalia9
  • Ontmoetingen met Oud-leerlingen9
  • Reacties varende Oud-leerlingen10
  • Rubriek Anders dan Andere10
  • Rubriek WBS & Co 10
  • Brandarisflitsen 11
  • Maritiem Documentatiecentrum Terschelling 11
 • Literatuur en Artikelen12
 • Herinneringen 14
 • Kunst/Middenpagina22
 • Navigatie & Techniek24
 • Wereldoorlog 1 & 226
 • Rederijen & Maritieme Diensten31
 • Scheepsnamen34
 • Vereniging van Oud-leerlingen der Zeevaartschool Terschelling41
  • Jaarvergaderingen 41
  • Bestuursvergaderingen 42
  • Activiteiten 42
  • Sponsoring 42
  • Willem Barentsz Sociëteit 43
  • Oprichters VOZT 44
  • Bestuursleden 45
 • Terschelling47
 • Schellinger Ree/Schellinger Erfdeel49
 • Maritiem Instituut Willem Barentsz50
  • Directeuren/Docenten/Officieren Internaat 54
 • Foto's58
  • Groepsfoto's Afgestudeerde Studenten 58
  • Schoolgroepsfoto's en Diversen 59
 • Sport61
  • Sloeproeien 61
  • Voetbal/Diversen 62
 • Register Oud-leerlingen63