Vereniging Oud-leerlingen Zeevaartschool Terschelling

Inloggen

Aanvragen lening

Dank zij een legaat van Kapitein J. J. Bos is het mogelijk om studenten van het MIWB, die niet over voldoende geldelijke middelen beschikken, een financieel steuntje in de rug te geven. Dit in de vorm van een renteloze lening. Daartoe is in 2014 de Stichting Kapitein Johan J. Bos opgericht.

 

Studenten, die een beroep willen doen op dit fonds, kunnen contact opnemen met het MIWB miwb@mi.nhl.nl  voor verdere informatie* m.b.t. de doelgroep, voorwaarden en de aanvraagprocedure. Het bestuur van de Stichting Kapitein Johan J. Bos beslist over de leningaanvragen na advies van de directie van het Maritiem Instituut .

 

*  er kunnen geen rechten worden ontleend aan de informatie op deze site.