Vereniging Oud-leerlingen Zeevaartschool Terschelling

Inloggen

Anbi informatie

Stichting Kapitein Johan J. Bosfonds.ANBI-logo
Geregistreerd bij ANBI
Kamer van Koophandel nummer: 61238074
RSIN nummer:       854265442
Adres: Dellewal 8, 8881 EG West-Terschelling

 

Doelstelling:

De Stichting Kapitein Johan J. Bosfonds heeft tot doel het financieel steunen van studenten die studeren aan het Maritiem Instituut Willem Barentsz te West-Terschelling, maar daartoe niet over voldoende geldelijke middelen beschikken.
De Stichting Kapitein Johan J. Bosfonds tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het verstrekken van een renteloze lening. De renteloze lening dient na het afstuderen in vooraf bepaalde termijnen te worden teruggestort op de rekening van de Stichting.

Beleidsplan:

De Stichting Kapitein Johan J. Bosfonds is van mening dat elke student aan het Maritiem Instituut Willem Barentsz te West-Terschelling de mogelijkheid moet hebben om volledig af te studeren.
De Stichting Kapitein Johan J. Bosfonds zal in samenwerking met de schoolleiding waar nodig studenten financieel ondersteunen.

 

Bestuur:

Sander Gorter (voorzitter)
Alex Schmidt (secretaris)
Margreet Feenstra (penningmeester)
Gijs Koerts (lid)

 

Beloningsbeleid:

Bestuurders zijn vrijwilligers en krijgen geen beloning.

 

Verslag uitgevoerde activiteiten:

In het jaar 2014 is De Stichting Kapitein Johan J. Bosfonds opgericht. In 2016 werd de eerste lening verstrekt.
Twee verstrekte leningen in 2022.

Financieel jaarverslag 2022