Vereniging Oud-leerlingen Zeevaartschool Terschelling

Inloggen

Doneren

De Stichting Kapitein Johan J. Bosfonds is met ingang van 1 januari 2015 door de belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

 

De ANBI status geeft recht op de volgende fiscale voordelen:

  • •     de Stichting Kapitein Johan J. Bosfonds is vrijgesteld van schenk- of erfbelasting over ontvangen giften, legaten of erfstellingen.
  • •    giften ( van particulieren ) aan de Stichting zijn binnen bepaalde grenzen aftrekbaar voor de inkomstenbelasting.
  • •    Giften door bedrijven aan de Stichting zijn aftrekbaar voor de vennootschapsbelasting tot 50% van de winst, met een maximum van € 100.000.

U kunt ons steunen door overmaking naar rekening NL46ABNA0474186075.

 

Heeft u vragen over de mogelijkheden om de Stichting Kapitein Johan J. Bosfonds te steunen met een gift, legaat of erfstelling, neem dan contact met ons op via bestuurvozt@gmail.com