Symposium ‘De kapitein aan de wal’ was groot succes.

kap-aan-de-wal

wp_-nvvk

Het symposium van 13 oktober j.l. met als titel ‘De Kapitein aan de wal’ was een groot succes. De zaal was volledig uitverkocht. Het onderwerp is momenteel zeer actueel. De Schuttevaer publiceerde op 19 oktober j.l. een verslag van deze bijeenkomst door Lies Russel onder de kop “Robotschip kan redding zijn van de koopvaardij”.

Foto’s Cornelius den Rooijen: een volle zaal, Tineke Netelenbos ( voorzitter KVNR ) en Paul Dröge ( KLTZ, Koninklijke Marine ).