Verzending CD

Hylke Flameling heeft een probleem met zijn computer waardoor de ledenadministratie niet geheel up-to-date is. De leden die na 4 juni 2019 een adreswijziging hebben doorgegeven zullen de Cornelis Douwes van september nog op hun oude adres ontvangen. Excuses daarvoor. De CD van december komt op het nieuwe adres.