wisseling van de wacht in het bestuur.

In de Algemene Ledenvergadering van zaterdag 9 april werd afscheid genomen van de bestuursleden Cornelius den Rooyen, Freerk Eggens, Jenö Oldendorfer, Eric Boer Leffef en het langst ( 22 jaar ! ) zittende bestuurslid Bert Scheepstra. Als dank voor hun inzet voor de VOZT kregen ze een boekenbon overhandigd. De kandidaat bestuursleden, Sander Gorter, Richard Schouten, Ad Woudenberg en Gerd Beunk, werden in de gelegenheid gesteld zich aan de vergadering voor te stellen en vervolgens benoemd. Met deze benoemingen werd tevens een lang gekoesterde wens vervuld, nl. verjonging van het bestuur. Op bijgaande foto ( opgestuurd door Wim Nossent ) het nieuwe bestuur: v.l.n.r. Gerd Beunk, Gijs Koerts, Ad Woudenberg, Sander Gorter, Stephen Cross, Richard Schouten en Hylke Flameling. De twee varende bestuursleden Menzo van Heusden en Edwin Pasman konden de vergadering niet bijwonen en ontbreken op de foto.

De directeur van het MIWB, Gerrit van Leunen, bracht verslag uit van de ontwikkelingen van de school. Hij bracht uitsluitend goed nieuws; het gaat naar verwachting goed met de aanmelding van nieuwe studenten, met de bouw van de nieuwe Campus kan eindelijk worden begonnen en voor de verbouwing van de school zijn de voorbereidingen gestart.