Algemene Leden Vergadering zeer geanimeerd.

De ALV van 9 april j.l. was druk bezocht. Vanwege de agenda of was het het reisje met de HOLLAND?
Hoe dan ook de opkomst van 100 leden was boven verwachting en de sfeer was uitstekend.

Ook de ontvangst op de vernieuwde school met een lunch, een rondleiding en drankje was heel goed verzorgd.