Vereniging Oud-leerlingen Zeevaartschool Terschelling

Inloggen

Contact

Voorzitter: Sander Gorter (woordvoerder / perscontacten)
Mobielnummer: 06 51579223
Email: a.gorter6@chello.nl
 

Secretaris: Alex Schmidt ( algemene zaken / administratie ) 
Mobiel nummer: 06-55125900
Email: voztsecretaris@gmail.com
 

PenningmeesterMargreet Feenstra
Mobiel nummer: 06 11928348
Email: margreetfeenstra@ziggo.nl
 

Bestuurslid: Hans Schol
Mobiel nummer: 06 15398079
Email: schol.j@ziggo.nl
 

Vice voorzitter: Ad Woudenberg
Mobiel nummer: 06 23991082
Email: awoudenberg@cs.com
 

Bestuurslid: Hylke Flameling (ledenadministratie +contacten adverteerders Cornelis Douwes)
Telefoonnummer: 0562 442408
Email: h.flameling@planet.nl
 

Bestuurslid: Gerd Beunk (organisatie Willem Barentsz Sociëteit)
Telefoonnummer: 053 8507683
Email: spica@casema.nl
 

Bestuurslid: Edwin Pasman
Telefoonnummer: 0562 444434
Email: epasman1969@gmail.com
 

Bestuurslid: Gijs Koerts (beheer website)
Mobielnummer: 06 53700510
Email: g.koerts@planet.nl
 

Bestuurslid Richard Schouten
Mobiel nummer: 06 12602599
Email: richard.schouten@outlook.com<   Bestuurslid: Bim Schuurmans(social media)
Mobiel nummer: 06 22544255
Email: bim@wouterschuurmans.nl