Vereniging Oud-leerlingen Zeevaartschool Terschelling

Inloggen

Contact

Voorzitter: Sander Gorter (woordvoerder / perscontacten)
Mobielnummer: 06 51579223
Email: a.gorter6@chello.nl

 

Secretaris: Richard Schouten ( algemene zaken / administratie ) 

Mobiel nummer: 06-12602599

Email: richard.schouten@outlook.com

 

PenningmeesterMargreet Feenstra
Mobiel nummer: 06 11928348
Email: margreetfeenstra@ziggo.nl

Bestuurslid:  Stephen J. Cross (contactpersoon MIWB)
Telefoonnummer: 0517 416972
Mobielnummer: 06 53590001
Email: sjcross@hetnet.nl

 

Vice voorzitter: Ad Woudenberg

Mobiel nummer: 06 23991082

Email: awoudenberg@cs.com

 

Bestuurslid: Hylke Flameling (ledenadministratie +contacten adverteerders Cornelis Douwes)
Telefoonnummer: 0562 442408
Email: h.flameling@planet.nl

 

Bestuurslid: Gerd Beunk (organisatie Willem Barentsz Sociëteit)
Telefoonnummer: 053 8507683

Email: spica@casema.nl

 

Bestuurslid: Edwin Pasman
Telefoonnummer: 0562 444434
Email: epasman1969@gmail.com

 

Bestuurslid: Gijs Koerts (beheer website)
Telefoonnummer: 0597 646164
Mobielnummer: 06 53700510
Email: g.koerts@planet.nl