Vereniging Oud-leerlingen Zeevaartschool Terschelling

Inloggen

Contact

Voorzitter: Sander Gorter (tijdelijk afwezig)
Mobielnummer: 06 51579223
Email: a.gorter6@chello.nl
 

Plaatsvervangend voorzitter: Ad Woudenberg (woordvoerder/perscontacten)
Mobiel nummer: 06 23991082
Email: awoudenberg@cs.com
 

Secretaris: Alex Schmidt ( algemene zaken / administratie ) 
Mobiel nummer: 06-55125900
Email: secretaris@vozt.nl
 

PenningmeesterMargreet Feenstra
Mobiel nummer: 06 11928348
Email: margreetfeenstra@ziggo.nl
 

Bestuurslid: Hans Schol
Mobiel nummer: 06 15398079
Email: schol.j@ziggo.nl
 

Bestuurslid: Hylke Flameling (ledenadministratie +contacten adverteerders Cornelis Douwes)
Telefoonnummer: 0562 442408
Email: h.flameling@planet.nl
 

Bestuurslid: Edwin Pasman (lid evenementencommissie)
Telefoonnummer: 0562 444434
Email: epasman1969@gmail.com
 

Bestuurslid: Bim Schuurmans(social media, lid evenementencommissie))
Mobiel nummer: 06 22544255
Email: bim@wouterschuurmans.nl