Dagprogramma ALV 2024

Een positief bericht: we varen op 20 april a.s. toch met de HOLLAND naar de Algemene Ledenvergadering. Het dagprogramma met de vertrek- en aankomsttijden vindt u in de bijlage. Het aanmeldingsformulier op pagina ‘activiteiten’ is aangepast op de nieuwe situatie. Aanmelding voor 15 april s.v.p. De mensen die zich reeds hebben aangemeld hoeven dat niet opnieuw te doen; ze worden door de secretaris per email geïnformeerd. De vergaderagenda treft u aan op pagina ‘leden > algemene ledenvergadering’. Ook het verslag van de ALV 2023 kunt u daarop vinden.

We rekenen op een grote opkomst.

Programma ALV VOZT 20 april 2024 (003)