Definitieve deelnemerslijst reünie

Na verwerking van de laatste correcties kun je nu op pagina leden/informatie reünie de definitieve lijst met deelnemers inzien. Wellicht ten overvloede: aanmelding is niet meer mogelijk.

Ook zijn de laatste wijzigingen aangebracht in de informatiebrief waarin het gehele programma inclusief buffetindeling.