Herinnering SOOS Harlingen

Beste collega’s,

Hierbij de tweede uitnodiging voor de SOOS-bijeenkomst te Harlingen op 26 oktober a.s.
Aanmelden kan op de pagina ‘activiteiten’ op deze site, zo mogelijk voor 19 oktober zodat het aantal deelnemers kan worden doorgegeven.
Degenen die zich reeds hebben opgegeven hoeven zich niet nogmaals te melden.

Met vriendelijke groet en tot ziens op de soos,

Namens de sooscommissie
Willem van der Meulen.