Bijeenkomsten sociëteit

In het juni nummer van de CD zijn de traditionele ‘soos-bijeenkomsten’ al aangekondigd. Harlingen is gepland op donderdag 26 oktober. Harderwijk was aanvankelijk vastgesteld op 19 oktober maar voor een betere spreiding van de bijeenkomsten is deze verschoven naar donderdag 16 november. Aanmelding is vanaf nu weer mogelijk; op de pagina activiteiten staan de aanmeldingsformulieren.
Het ‘soos-comité’ rekent op een grote opkomst.

Uitnodiging soos 16 nov 2023 Harderwijk
Parkeren Harderwijk

Standaard Uitn. Harlingen. 231026