Vereniging Oud-leerlingen Zeevaartschool Terschelling

Inloggen

Welkom

De “Vereniging van Oud-leerlingen van de Zeevaartschool Terschelling“ (VOZT) is opgericht in 1961 en heeft ten doel het contact tussen oud-leerlingen van de Zeevaartschool, het “Maritiem Instituut Willem Barentsz” (voorheen Willem Barentsz School), onderling te bevorderen. Verder is de vereniging gericht op het behoud van het contact met de Zeevaartschool en het behartigen van de belangen van het Zeevaartkundig onderwijs op Terschelling in de ruimste zin. De alumni van het Maritiem Instituut Willem Barentsz, verenigd in de VOZT , vormen een wereldwijd maritiem netwerk.
Aan de verenigingsdoelstelling wordt invulling gegeven door:

  • •    De uitgave van een 3-maandelijks verenigingsorgaan, Cornelis Douwes;
  • •    Een website ter informatie van leden en andere belangstellenden;
  • •    De instelling van een studiefinanciëringsfonds, het Kapitein Johan J. Bosfonds
  • •    Sociëteitsbijeenkomsten in Harlingen, Harderwijk en West-Terschelling;
  • •    Het periodiek organiseren van een reünie;
  • •    Het organiseren van incidentele bijeenkomsten/activiteiten.

NIEUWS


wisseling van de wacht in het bestuur.

In de Algemene Ledenvergadering van zaterdag 9 april werd afscheid genomen van de bestuursleden Cornelius den Rooyen, Freerk Eggens, Jenö Oldendorfer, Eric Boer Leffef en...

lees meer

Functieoverdracht Eric Boer Leffef

Eric Boer Leffef heeft tijdens de bijeenkomst van de Willem Barentsz Sociëteit te Harlingen op 9 maart 2016 zijn functie als commissielid overgedragen aan...

lees meer

ACTIVITEITEN


Sorry, no posts matched your criteria.

Meer activiteiten