Vereniging Oud-leerlingen Zeevaartschool Terschelling

Inloggen

Welkom

De “Vereniging van Oud-leerlingen van de Zeevaartschool Terschelling“ (VOZT) is opgericht in 1961 en heeft ten doel het contact tussen oud-leerlingen van de Zeevaartschool, het “Maritiem Instituut Willem Barentsz” (voorheen Willem Barentsz School), onderling te bevorderen. Verder is de vereniging gericht op het behoud van het contact met de Zeevaartschool en het behartigen van de belangen van het Zeevaartkundig onderwijs op Terschelling in de ruimste zin. De alumni van het Maritiem Instituut Willem Barentsz, verenigd in de VOZT , vormen een wereldwijd maritiem netwerk.
Aan de verenigingsdoelstelling wordt invulling gegeven door:

  • •    De uitgave van een 3-maandelijks verenigingsorgaan, Cornelis Douwes;
  • •    Een website ter informatie van leden en andere belangstellenden;
  • •    De instelling van een studiefinanciëringsfonds, het Kapitein Johan J. Bosfonds
  • •    Sociëteitsbijeenkomsten in Harlingen, Harderwijk en West-Terschelling;
  • •    Het periodiek organiseren van een reünie;
  • •    Het organiseren van incidentele bijeenkomsten/activiteiten.

NIEUWS


Algemene ledenvergadering

De agenda van de algemene ledenvergadering van 8 april 2017 en het verslag van de algemene ledenvergadering 2016 zijn te downloaden op desbetreffende pagina...

lees meer

TOS zoekt marof en werktuigkundigen

TOS heeft vacatures in de offshore ( werktuigkundige ) en de natte aannemerij ( marof ). Voor meer informatie zie pagina actueel/ vacatures.  

lees meer

SCHEEPSPRAAT


Weer een mooi bericht van ons MIWB.

https://www.miwb.nl/nieuws/maritime-institute-willem-barentsz-delivers-first-dp-revalidation-course
Meer Scheepspraat