Vereniging Oud-leerlingen Zeevaartschool Terschelling

Inloggen

Welkom

De “Vereniging van Oud-leerlingen van de Zeevaartschool Terschelling“ (VOZT) is opgericht in 1961 en heeft ten doel het contact tussen oud-leerlingen van de Zeevaartschool, het “Maritiem Instituut Willem Barentsz” (voorheen Willem Barentsz School), onderling te bevorderen. Verder is de vereniging gericht op het behoud van het contact met de Zeevaartschool en het behartigen van de belangen van het Zeevaartkundig onderwijs op Terschelling in de ruimste zin. De alumni van het Maritiem Instituut Willem Barentsz, verenigd in de VOZT , vormen een wereldwijd maritiem netwerk.
Aan de verenigingsdoelstelling wordt invulling gegeven door:

  • •    De uitgave van een 3-maandelijks verenigingsorgaan, Cornelis Douwes;
  • •    Een website ter informatie van leden en andere belangstellenden;
  • •    De instelling van een studiefinanciëringsfonds, het Kapitein Johan J. Bosfonds
  • •    Sociëteitsbijeenkomsten in Harlingen, Harderwijk en West-Terschelling;
  • •    Het periodiek organiseren van een reünie;
  • •    Het organiseren van incidentele bijeenkomsten/activiteiten.

NIEUWS


Algemene ledenvergadering verplaatst naar 8 april!!

Vooraankondiging! Aan de algemene ledenvergadering wordt dit jaar een bijzondere sociëteitsbijeenkomst gekoppeld, een Supersoos. Vanwege de agenda van onze speciale gast, de heer Frans...

lees meer

Frans van Seumeren komt naar de supersoos op 8 april

In de zomer van 2000 zonk op de Barentszee de Koersk, het toenmalige vlaggenschip van de Russische onderzeedienst, een 150 meter lange nucleaire onderzeeër...

lees meer

ACTIVITEITEN


Sorry, no posts matched your criteria.

Meer activiteiten